Polska Szkoła im. M. Skłodowskiej-Curie

Tarpon Springs, Florida

  
  

UWAGA! Organizujemy filę naszej szkoły w St. Petersburg. Kliknij obok, a dowiesz się więcej.

ATTN! We are going to setup our school branch in St. Petersburg. For more information click the botton on the right.

Więcej
More Info

Kalendarz

października
21

10.21.2017 10:00 am - 2:00 pm

października
28

10.28.2017 10:00 am - 2:00 pm

listopada
4

11.04.2017 10:00 am - 2:00 pm

listopada
11

11.11.2017 10:00 am - 2:00 pm

listopada
18

11.18.2017 10:00 am - 2:00 pm

Informacje Ogólne


Zajęcia w naszej szkole prowadzone są dla dzieci w czterech grupach wiekowych. Poziom edukacji jest dopasowany do poziomu znajomości języka w grupie, tak aby każde dziecko mogło maksymalnie skorzystać z lekcji. Grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań aby podtrzymać i rozwinąć znajomość języka, polskiej tradycji i kultury. Zajęcia są prowadzone w pomieszczeniach przy Kościele St. Ignatius w Tarpon Springs. Klasy spełniają wymagania potrzebne do zapewnienia edukacji o dobrym standardzie. Rok szkolny rozpoczyna się w połowie września, a kończy w połowie maja. Zajęcia w ciągu roku szkolnego odbywają się w każdą sobotę od 10:00am do 2:00pm.

Rozkład Dnia

Klasa pierwsza
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne - warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasa druga
8:45 - 9:30: Religia dla dzieci komunijnych (z rodzicami)
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski / co drugi tydzień historia (13:00 - 14:00)
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne -warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasa trzecia
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski / co drugi tydzień historia (13:00 - 14:00)
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne - warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasa czwarta/piąta/szósta
9:30 - 10:00: Religia
10:00 - 10:30: Muzyka
10:30 - 12:30: Język polski
12:30 - 12:50: Przerwa
12:50 - 14:00: Język polski / co drugi tydzień historia (13:00 - 14:00)
14:00 - 15:00: Zajęcia pozalekcyjne - warsztaty plastyczne (co drugi tydzień - $5)

Klasy

Podział na klasy jest umowny i mogą w nich następować zmiany w zależności od ilości uczniów należących do danego przedziału wiekowego.


Klasa 1, dla najmłodszych, 5-6 lat


Głównym celem jest kultywowanie, doskonalenie i podtrzymywanie przez dzieci języka polskiego poprzez słuchanie bajek i wierszy po polsku, śpiewanie polskich piosenek, zabaw prowadzonych w języku polskim. Dzieci uczą się polskiego alfabetu i cyferek. Najbardziej nieśmiałe maluchy szybko nabierają odwagi i bardzo chętnie biorą udział w zabawie.Klasa 2, młodsza, 7-8 lat

Program jest realizowany w oparciu o podręczniki "Wesoła szkoła i przyjaciele", oraz "Ala i Adam", łacznie z ćwiczeniami opracowanymi specjalnie dla sobotnich szkoł. Lekcje obejmują elementarną naukę czytania i pisania, oraz ćwiczenia wdrażające dzieci do wypowiadania swoich myśli pełnymi zdaniami, jak rownież łączenia 2-3 zdań w logiczną całość. Dzieci poprzez śpiew i wystepy rozwijają wiedzę o polskiej kulturze i tradycji.Klasa 3, średnia, 9-10 lat

Zajęcia w tej grupie są realizowane w oparciu o podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz: "Piękna nasza Polska cała" oraz ćwiczenia pod tym samym tytułem. Nauczanie ma na celu doskonalenie umiejętności czytania, poprawnej pisowni liter, wyrazów, krótkich zdań. Zwraca się uwagę na łączenie liter w wyrazach, dokładność wymawiania końcówek. Stosuje się metody aktywizujące, gry oraz zabawy dydaktyczne, indywidualizacje nauczania.Klasa 4, najstarsza, 11-14 lat

Nauczyciel tej grupy chcąc zapewnić wszystkim uczniom aktywne uczestnictwo w procesie nauczania dobiera zróżnicowane metody i formy pracy pozwalające na ciekawe zajęcia rozwijające umiejętność płynnego czytania, swobodnego wypowiadania się na zadany temat, kształtnego pisania wyrazów, zdań, utrwalanie wiadomości gramatyczno-ortograficznych, poznawanie elementów historii i geografii. W procesie nauczania wykorzystujemy książki "Sercem w stronę ojczyzny" dostosowane do poziomu i możliwości uczniów w tutejszych warunkach, wydawane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago.
Maria Skłodowska-Curie (1867 - 1934)


220px-mariecurie
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) znana jest we współczesnym świecie jako wielki odkrywca - naukowiec i pierwsza osoba, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla, jak również ponad sto innych znaczących wyróżnien, medali i tytułów. Wprowadziła też do słownika nauki nowe słowo - "radioaktywność".

Odkrycia, jakich dokonała prowadząc badania razem z mężem, stały się niezwykle ważne dla dalszego rozwoju naszej wiedzy o strukturze atomu, były one początkiem narodzin nowej i niezwykle ważnej dziedziny nauki - promieniotwórczości, która stała się podstawą nowoczesnych poglądów na budowę materii. Odkrycie promieniotwórczości obaliło XIX-wieczne przekonanie o niezmienności pierwiastka chemicznego.

Rozwój nauki o promieniotwórczości doprowadził do poznania jądra atomowego i jego złożonej budowy, a następnie wykazał istnienie cząstek elementarnych w dzisiejszym rozumieniu. Z nauki tej zrodziła się fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych, jak również radiochemia, chemia jądrowa i chemia radiacyjna. Powstała wreszcie cała energetyka jądrowa i liczne zastosowania praktyczne promieniowania jądrowego i wskaźników izotopowych.

Więcej informacji można znaleźć na Wikipedii: Maria Skłodowska-Curie.

Marie Curie article on Wikipedia in English
 Historia Naszej Szkoły 

Myśl o stworzeniu szkoły podsunęła Agnieszka Bąk- jedna z mam mających w tym czasie dzieci w wieku przedszkolnym. Resztę starań w tym kierunku poczyniła Wanda Orzeł – długoletnia była Dyrektor Szkoły, bardzo oddana sprawie nauczania. Sponsorem, ktory udzielił powstającej szkole finansowego wsparcia był Klub Polonia z St. Petersburg, Floryda, opiekujący się rownież sobotnią szkółką w Largo. Prezesowi i Zarządowi byliśmy i jesteśmy bardzo wdzięczni.

Pierwszym kierownikiem został Pan Jarosław Szwejkowski. Zajęcia rozpoczeły się 15 lutego 1993 i nieprzerwanie aż do dzisiaj są prowadzone od połowy sierpnia do połowy maja w każdą sobotę od godz. 10:00am-2:00pm. W pierwszym roku nie mieliśmy własnego lokalu, stąd zajęcia odbywały się w różnych pomieszczeniach i warunkach. Kres szkolnej tułaczce położyła zgoda proboszcza Parafii St. Ignatius, w Tarpon Springs, księdza Josepha Pellegrino na korzystanie z klas w parafialnej szkole. Tutaj, juz 12 lat odbywają się zajęcia w bardzo dobrych warunkach lokalowych i w miłej atmosferze. Dzieci uczą się trudnej polskiej gramatyki i ortografii, religii, łącznie z przygotowaniem do Pierwszej Komunii, poznają rodzimą literaturę, historię, geografię. Zajęciami pozalekcyjnymi są tańce regionalne i towarzyskie oraz nauka gry na instrumencie. Szkoła bierze udział w imprezach klubowych takich jak; Dzień Matki, Wieczór Kolęd. Jasełka są wystawiane w Kościele St. Paul w St. Petersburg i St. James w Port Richey.

Zawarte w szkole przyjaźnie nie kończą się wraz z sobotnimi zajęciami, rodzice wraz ze swoimi pociechami spotykają się na przyjęciach urodzinowych, wspólnie organizowanych piknikach i innych uroczystościach. Apelujemy do wszystkich Rodaków i ludzi dobrej woli o symboliczną pomoc finansowa dla naszej szkoły.
Sponsorzy i Przyjaciele Szkoły

Polska Szkoła w Tarpon Springs jest organizacją niedochodową i jej istnienie zależy od dobrej woli wielu ludzi. Poniżej, lista naszych aktualnych sponsorów:

Organizacje


- Klub Polonia, Inc. z St. Petersburg, FL

- Polska Misja Miłosierdzia Bożego w St. Petersburg, FL

- Polska Ambasada w Waszyngtonie


Prywatni sponsorzy

- DJ Robert i Ewa Jeneralczuk

- Michał i Agnieszka Bąk

- Dorota i Kazimierz Bielawscy

- Eliza i Stanisław Sochaccy

- Anonimowi Sponsorzy i Rodzice


Serdecznie dziękujemy za pomoc, oraz prosimy wszystkich zainteresowanych pomocą finansową dla naszej szkoły o kontakt z dyrekcją.

Podziel się...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn